Home / Download / Download
download

Download

மிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள ICT பாடப்புத்தகங்கள்
ICT Textbooks published by the Department of School Education, Tamil Nadu

English

1. Computer Applications Vol_1 EM 9.3 MB
2. Computer Science Vol 1 EM 2.3 MB
3. Computer Technology Vol-1 EM 4.3 MB

Tamil

4. Computer Applications Vol_1 TM 14MB
5. Computer Science Vol-1 TM 5MB
6. Computer Technology Vol-1 TM 8.5MB

SEE MORE  இலகுவாக கம்பியூட்டர் ப்ரோக்ரம்மிங் கற்றுக் கொள்ள micro:bit

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page கொப்பி பன்ணாதீங்க  அய்யா. சுயமா எழுதுங்க