Home / Tips / F2 key in MS Word

F2 key in MS Word

எம்.எஸ்.வர்டில் F2 

எம்.எஸ்.வர்டில் டைப் செய்துள்ள ஒரு டெக்ஸ்ட் பகுதியை வேறு இடத்துக்கு நகர்த்துவதற்கு நீங்கள் கட் பேஸ்ட் எனும் வசதியை இதுவரை பயன் படுத்தியிருக்கலாம். ஆனால் அதனைவிட இலகுவாக டெக்ஸ்டை நகர்த்துவதற்கு உதவி புரிகிறது F2 எனும் விசை. முதலில் நீங்கள் நகர்த்த வேண்டிய டெக்ஸ்ட் பகுதியை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள். அடுத்து F2 விசையை ஒரு முறை அழுத்துங்கள். பின்னர் நகர்த்தப் பட வேண்டிய இடத்திற்கு வந்து விசைப் பலகையில் Enter விசையைத்  தட்டி விடுங்கள்.

அனூப்

About Imthiyas Anoof

Check Also

Signs of hard disk failure வன்தட்டு பழுதடையப் போவதை கணிப்பது எப்படி?

ஹாட் டிஸ்கிலிருந்து வழமைக்கு மாறானா இரைச்சல் கேட்க ஆரம்பிக்கும்கணினி அடிக்கடி உரைந்து (Freeze) போகும் அல்லது செயலிழக்கும்ஹாட் டிஸ்கில் அதிகளவு Bad …

Leave a Reply