Home / General / How to set multiple home pages in browsers

How to set multiple home pages in browsers

வெப்பிரவுஸரில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களை ஆரம்பப் பக்கமாக வரவழைக்க..
இணையஉலாவியொன்றைத் திறக்கும்போது ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தைமுதற் பக்கமாக வரவழைக்கலாம் என்பதைநீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒன்றல்ல ஒன்றுக்குமேற்பட்ட தளங்களையும் முதற் பக்கமாக வரவழைக்கலாம்என்பதை அறிவீர்களா? இங்கு க்ரோம், பயர்பொக்ஸ், இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்லோரர், மற்றும் எட்ஜ் ஆகியபிரபலமான பிரவுசர்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தளங்களைய எவ்வாறு முதற் பக்கமாகவரவைப்பது எனப் பார்ப்போம்.
Chrome 

க்ரோம்விண்டோவில் வலது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள மூன்று கிடைக்கோடுகளுடன் தோன்றும் மெனு பட்டனில்  க்ளிக் செய்யுங்கள. வரும்மெனுவில் Settings தெரிவு செய்யுங்கள். அடுத்துOn startup  பகுதியில் Open a specific page or set of pages பட்டனில் Set pages லின்கில் க்ளிக் செய்யுங்கள். அங்குதோன்றும் பெட்டியில் Add a new page  பட்டனில்க்ளில் செய்து நீங்கள் ஆரம்பபக்கமாக அமைக்க விரும்பும் இணையதளத்தின் முகவரியை டைப் செய்யுங்கள். இவ்வாறுAdd a new page பட்டனில் அடுத்தடுத்து க்ளிக் செய்து முகவரிகளைவழங்கி இறுதியாக ஓகே க்ளிக் செய்யுங்கள். அடுத்து க்ரோம் பிரவுஸரை மூடிவிட்டு மீண்டும் திறக்கும் போது நீங்கள் வழங்கியஅனைத்து இணைய தளங்களும் வெவ்வேறுடேப்களில் திறந்து கொள்வதைக் காணலாம்.
Firefox:

பயர்பொக்ஸைத் விண்டோவைத் திறந்து கொள்ளுங்கள். அடுத்துஒவ்வொரு டேபாகத் திறந்து நீங்கள்ஆரம்ப பக்கமாக மாற்ற விரும்பும்இணைய தளங்களின் முகவரிகளை டைப் செய்து கொள்ளுங்கள். அடுத்து பயர் பொக்ஸ் விண்டோவில்வலது புற மேல் மூலையில்உள்ள மெனு பட்டனில் க்ளிக்செய்து  Options தெரிவுசெய்யுங்கள். (மூன்று கிடைக் கோடுகள்உள்ள இடம்) அடுத்து General டேபில்க்ளிக் செய்து When Firefox starts என்பதில் Show my home page என்பது தெரிவு நிலையில்இருக்க Use Current Pages பட்டனில் க்ளிக் செய்யுங்கள். அப்போதுHome Page  எனும்பெட்டியில் நீங்கள் இப்போது திறந்திருக்கும்பக்கங்களின் முகவரிகள் வரக் காணலாம். அடுத்துபய பொக்ஸை விண்டோவை மூடிவிட்டு  மறுபடிதிறந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விரும்பும் அனைத்துபக்கங்களும் ஆரம்பப் பக்கமாக வரக்காணலாம்.
Internet Explorer 

இண்டர்நெட்எக்ஸ்ப்லோரர் விண்டோவில் Tools  மெனுவில்Internet Options தெரிவு செய்யுங்கள். வரும் டயலொக் பொக்ஸில்General டேபில் க்ளிக் செய்யுங்கள். அங்குHome page எனும் பகுதியில் நீங்கள் விரும்பும் இணையதளங்களின் முகவரிகளை ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாகவெவ்வேறு வரிகளில் வழங்கி ஓகே செய்துஇண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்லோரரை மூடி விடுங்கள்.
Edge

அண்மையில்அறிமுகமான விண்டோஸ் 10 பதிப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் புத்தம் புதிய எட்ஜ்பிரவுசரிலும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களை முதற்பக்கமாக வரவழைக்கக் கூடிய வசதியுள்ளதுஎட்ஜ் பிரவுஸர் விண்டோவில் வலது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள மூன்று புள்ளிகளுடன்கூடிய மெனு பட்டனில் க்ளிக்செய்யுங்கள். தோன்றும் மெனுவில் Settings  தெரிவுசெய்யுங்கள். அங்கு Open with எனும் பகுதியில் A specific page or pages எனுமிடத்தில் Custom தெரிவு செய்து Enter web Address எனும் பகுதியில்நீங்கள் விரும்பும் இணைய தள முகவரியைவழங்குங்கள் இவ்வாறு பல முகவரிகளைஎதிரேயுள்ள + குறியீட்டில் க்ளிக் செய்து வழங்கலாம். அடுத்து எட்ஜ் பிரவுஸரை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கும் போதுஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்கள ஆரம்பப் பக்கமாக வருவதைக்காணலாம்
-அனூப்-

About Imthiyas Anoof

Check Also

Microsoft Officially Released Windows 11

Microsoft Officially Released Windows 11 Microsoft Officially Released Windows 11 விண்டோஸ் 11 பதிப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது; …

Leave a Reply