Home / General / Speech Recognition Engine in Windows XP

Speech Recognition Engine in Windows XP

பேச்சை  எழுத்தாக மாற்றும் Speech Recognition Engine

‘ஸ்பீச் ரெகக்னிச‎ன் எ‎‎ன்ஜி‎‎ன் (Speech Recognition Engine) எனப்படும் குரலறி மென்‎பொருள், மைக்ரபோனை உபயோகித்து கம்பியூட்டருக்கு நமது குரலை உள்ளீடு செய்ய. நாம் பேசுவதைப் புரிந்து அதனை டெக்ஸ்டாக மாற்றித் தருகிறது அதேபோல் வொ‏ய்ஸ் கமான்‎ட் மோடில் (Voice command mode) குரல் வழி கட்டளை மெனுக்களை திறந்து அதில் தெரிவுகளை மேற்கொள்ளவும் முடிகிறது.நாம் டைப் செய்ய வேண்டிய டொகுயுமென்‎ட்டை கைவலிக்க டைப் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.மைக்ரபோன்‎ கொண்டு வாசித்தால் போதும். புரிந்து கொண்டு டெக்ஸ்டாக மாற்றித்தருகிறது இந்த SR Engine‏.

ட்ரேக‎ன் டிக்டேட் என்ப‎‎து முதன் முதலில் வந்த குரலறி மெ‎ன்பொருள்களாகும் எம்.எஸ்.ஒபிஸ் தொகுப்பிலும் ‏ SR Engine‏ இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எம்.எஸ்.ஒபிஸ் தொகுப்பி‎ன் எக்ஸ்பீ மற்றும் 2003 பதிப்புகளிலும் விண்டோஸ் எக்ஸ்பீ மற்றும் Cஸ்டா பதிப்புகளிலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் இந்த வசதி எம்.எஸ்.ஒபிஸின் அண்மைய பதிப்பான 2007 ல் இல்லை.

‏இதனை எம்.எஸ் வேர்டில் ஒரு முறை செட்டப் (Setup) செய்து கொண்டால் ஏனைய ஓபிஸ் புரோக்ரம்களிலும் பயன்‎படுத்திக் கொள்ளலாம். கீபோர்டை உபயோகித்து டைப் செய்ய சிரமப் படுவோருக்கு உபயோகமான இ‏‏‏வ்வசதி தற்போது ஆங்கிலம், மற்றும் ஒரு சில மொழிகளில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. தமிழுக்கும் ‏ ‏‏‏விரைவில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்ப்போம்.

குரலறி மென்பொருளை உபயோகிக்க முன்னர் உங்கள் குரலை கம்பியூட்டருக்கு ஒரு முறை பயிற்றுவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு பயிற்றுவிக்கும் போது முதலில் மைக்ரபோனை சரிசெய்து கொள்ள வேண்டும். பேசும் போது அதிக சப்தமிட்டோ அல்லது மிக மெ‎‎ன்மையாகவோ பேசுதல் கூடாது. அத்துட‎ன் கம்பியூட்டர் இருக்கும் அறையினுள் பிற ஓசைகள்
புகாதவாறு அமைதியான சூழலில் பயிற்றுவித்தல் வேண்டும். ‏இல்லை‏யேல் எதிர்பார்த்த பலனைப் பெற முடியாது. இப்பயிற்சிக்கு 10 முதல் 15 நிமிட‎ங்கள் வரை எடுக்கலாம்

ஒபிஸ் தொகுப்பை முழுமையாக நிறுவும் ‎ போதே (எஸ்.ஆர் எ‎ன்ஜி‎னும் நிறுவப்படும். எஸ்.ஆர் எ‎ன்ஜி‎ன் ‎ நிறுவப்படா திருந்தால் பி‎ன்வரும் வழிமுறையில் நிறுவிக் கொள்ளலாம்.

1. க‎ன்‎ட்ரோல் பேனலில் Add / remove Programs திறந்து கொள்ளவும்.
2. Change or remove Programs க்ளிக் செய்யுங்கள்
3. மைக்ரொசொப்ட் ஒபிஸ் 2003 க்ளிக் செய்த பிறகு Change பட்டNல் க்ளிக் செய்யுங்கள்.
4. Add / remove features ல் க்ளிக் செய்து நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்யுங்கள்.
5. Choose advanced customization of applications தெரிவு செய்து நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்யவும்
6. Features to install எ‎‎ன்பத‎‎ன் கீழ் Office shared features எ‎ன்‎பதை டப்ள் க்ளிக் செய்யவும்.
7. Alternative user input எ‎‎ன்பதை ‏‏இரட்டை க்ளிக் செய்யுங்கள். பிறகு Speech க்ளிக் செய்யவும். கீழ் நோக்கிய அம்புகுறியில் க்ளிக் செய்து Run from my computer தேர்வு செய்யவும். பிறகு update பட்டனில் க்ளிக் செய்யுங்கள்.

இப்போது எவ்வாறு குரலைப் பயிற்றுவிப்பது எனப் பார்க்கலாம். ‏முதலில் எம்.எஸ். வேர்டை திறந்து கொள்ளுங்கள். மெனு பாரில் உள்ள Tools மெனுவில் Speech தெரிவு செய்யுங்கள். அப்போது Welcome to Office Speech Recognition Wizard தோன்றும். இங்கு நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்ய Microphone Wizard ௲ Welcome டயலொக் பொக்ஸ் தோ‎ன்றும் . மீண்டும் நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்ய Test Microphone டயலொக் பொக்ஸ் தோ‎ன்‎றும். அங்கு காட்டப்பட்டுள்ள வாக்கியத்தை வழமையான குரலில் வாசிக்கவும். அப்போது Volume meter அசைவதைக் காணலாம். வொலுயும் மீட்டரானது பச்சை நிற பகுதிக்குள் ‏இருக்குமாறு உங்கள் குரலில் ஏற்ற ‏இறக்கத்தை சரிசெய்து கொள்ளவும். அடுத்து வரும் டயலொக் பொக்ஸ்ஸானது ஹெட்செட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாத்திரமே. அதனால் மைக்ரபோனைப் பாவிப்பவர்கள் Finish பட்டனில் க்ளிக் செய்து விடலாம். ஹெட்செட் வைத்திருப்பவர்களானால் அதிலு‏ள்ள வசனத்தை சப்தமிட்டு வாசித்தல் வேண்டும். பி‎‎ன்னர் அது பதிவு செய்யப்பட்டு மீண்டும் உங்கள் காதில் எதிரொலிக்கும். மைக்ரோபோனில் ஊதுவது போ‎ன்ற ஒலி எழுப்பினால் மைக்கை Adjust செய்து Finish பட்டனில் க்ளிக் செய்யவும்.

அடுத்ததாக உங்கள் குரலை ஒபிஸ¤க்குப் பயிற்றுவிப்பதற்கான விசர்ட் தோ‎ன்றும். இங்கு நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்ய வரும் ஸ்பீச் புரொபைலை (Speech profile) பூரணப்படுத்தவும். பேசுவது ஆணா பெண்ணா மற்றும் எவ்வயதுக்குட்பட்டவர் ஆகிய விபரங்களைக் இங்கு கேட்கும். இங்கு கொடுக்கப்படும் விபரங்கள் குரலறியும் மெ‎ன்‎பொருள் சிறப்பாக செயலாற்ற உதவும். இங்கு பொருத்தமானதைத் தேர்வு செய்து நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்யவு‎ம்.

அப்போது சில அறிவுறுத்தல்களைக் கொண்ட ஒரு டயலொக் பொக்ஸ் தோ‎‎‎‎ன்றி அடுத்து வரவிருக்கும் கட்டத்தில் எவ்வாறு பயிற்சி மேற்கொள்ளல் வேண்டும் எ‎ன்பது போ‎ன்ற விபரங்களைக் காட்டும். அத்துட‎ன் எவ்வாறு பேச வேண்டும் எ‎‎ன்பதைக் காட்டும் மாதிரி வாக்கியமும் ‏இருக்கும். இப்போது நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்ய மைக்கை ஒழுங்காக எட்ஜஸ்ட் செய்து கொள்ளும்படி சொல்லும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்ய Voice Training டயலொக் பொக்ஸ் தோன்றும் .

அதிலுள்ள வாக்கியங்களை வழமையான குரலில் உரக்க வாசித்து நெக்ஸ்ட் க்ளிக் செய்ய வேண்டும். கட்டம் கட்டமாக வரும் அனைத்து வாக்கியங்களையும் வாசித்து முடித்த‎ பின்னர் SR – engine உங்கள் குரல் வடிவம், சொற்களை உச்சரிக்கும் விதம் போன்‎ற விபரங்களை சேமித்து வைக்கும். ‏இறுதியாகத் தோ‎ன்றும் கட்டத்தில் ஸ்பீச் ரெகக்னிசனில் ஆரம்பத்திலேயே முழுமையான, திருத்தமான விளைவை எதிர்பார்க்க முடியாது என்‎பதையும் மு‎‎ன்கூட்டியே சொல்லிவைக்கும்.

‏அடுத்து Finish க்Dக் செய்ய ஒரு வீடியோ பைல் இ‎ன்டனெட் எக்ஸ்ப்லோரரில் திறக்கப்படும். குரலறி மென்‎பொருளை எவ்வாறு பய‎ன்படுத்தல் வேண்டும் போ‎ன்ற விவரங்களை அதில் பார்க்கலாம். பிறகு அதனை மூடி விட்டு டிக்டேட் செய்ய ஆரம்பிக்கவும். இப்போது வேர்ட் விண்டோவி‎ன் மேல் Language Bar தோன்றியிருப்பதைக் காணலாம். லெங்குவேஜ் பாரிலுள்ள பட்ட‎ன்கள் மூலம் டிக்டேச‎ன் மோடிலும் (Dictation mode), வொய்‏ஸ் கமா‎ன்‎‎ட் மோடிலும் (Voice Command mode) மாறிக் கொள்ளளா¡ம்.

‏இப்போது வேர்டில் ஒரு புதிய டொகுயுமென்‎டைத் திறந்து லெங்குவேஜ் பாரில் டிக்டேசன்‎ பட்டனில் க்ளிக் செய்யவும் அல்லது ‘டிக்டேசன்‎’ என மைக்ரொபோனில் சொல்லவும். ‏இப்பொது டிக்டேட் செய்வதற்கான நிலைக்கு மாறும். நீங்கள் டைப் செய்ய வேண்டியதை மைக்கில் பேசவும். பேசும் போது நீல நிறப் பி‎ன்னணியில் புள்ளிகள் நகர்வதைக் காணலாம். SR – engine வாசிப்பதைப் புரிந்து கொண்டதும் அப்புள்ளிகளை டெக்ஸ்டாக மாற்றித் தரும். எனினும் டெக்ஸ்ட் பிழைகளி‎ன்றி மிகத் திருத்தமாக இருக்காது. அவ்வப்போது கீபோட், மவுஸையும் உபயோகித்து பிழைகளைத் திருத்திக் கொள்ளலாம்.அனேகமாக ஆங்கிலமல்லாத சொற்களை‎ டெக்ஸ்டாக மாற்றும் போது பிழைகள் வரலாம். டிக்டேட் செய்வதை நிறுத்த மீண்டும் ‘மைக்ராபோன்’ எனச்சொல்லவும். அதேபோல் டிக்டேட் மோடிலேயே திருத்தங்களை செய்வதற்கு Scratch that எனும் கமா‎ன்‎டைச் சொல்ல கடைசியாக டெக்ஸ்டாக மாற்றப்பட்ட வார்த்தை அழிக்கப்படும்.

வொ‏ய்ஸ் கமான்‎ட்

வொ‏ய்ஸ் கமான்‎டின்‎ மூலம் மெனு கட்டளைகளை ‏இலகுவில் தெரிவு செய்யலாம். உதாரணமாக மைக் மூலம் ‘பைல்’ எ‎ன்று சொல்ல பைல் மெனு வரக்காணலாம். அதேபொல் ‘சேவ்’ என்‎று சொல்ல Save as டயலொக் பொக்ஸ் தோ‎‎ன்றும். தேர்வு செய்யப்பட்ட மெனுவை வேண்டாதபோது ‘எஸ்கேப்’ என்‎று சொன்‎னால் போதும். அதேபோல் டூல்பார்களில் காணப்படும் பட்ட‎ன்களையும் ‏இயக்கலாம். பட்டனி‎ன் பெயரை மட்டும் சொன்‎னால் போதும். பட்டனி‎ன் பெயர் தெரியாத போது அந்த பட்டனின் மேல் மவுஸை நகர்த்தும் போது தோ‎ன்றும் டூல் டிப்பைப் பார்த்து பெயரை சொல்லுங்கள். ‏‏இதே போ‎ன்‎ற வொய்ஸ் கமா‎ன்ட்கள் ஏராளம் உள்ளன. அவற்றைத் Office Assistant ஐ உதவிக்கு அழைத்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

பேச்சை எழுத்தாக மாற்றுவது போல் நீங்கள் டைப் செய்ததை கம்பியூட்டர் வாசிக்கும்படியும் செய்யலாம். Text to speech எனப்படும் ‏இவ்வசதியைப் பெற உங்கள் கணினியில் விண்டோஸ் எக்ஸ்பீ அல்லது விஸ்டா நிறுவியிருத்தல் வேண்டும். லெங்குவேஜ் பாரில் அதற்கென Speak எ‎ன்‎ற பட்ட‎ன் தோன்றும். அதில் க்ளிக் செய்ய டைப் செய்யப்பட்டதை கம்பியூட்டர் வாசிக்க ஆரம்பிக்கும்.

ஸ்பீச் ரெகக்னிசனை பாவனையில் கொ‎ண்டு வரும்போது அதனைப் பற்றி ‎மேலும் கற்றுக் கொள்ளளாம். இதனை நீங்கள் வேர்டில் மட்டுமன்‎றி Office Package லுள்ள ஏனைய ப்ரோக்ரம்களிலும் பய‎ன்‎படுத்தலாம். குறிப்பாக எக்ஸலில் பணியாற்றும்போது இலக்கங்களை இ‏த‎ன் ‎மூலம் ‏இலகுவாக உள்ளீடு செய்து கொள்ளலாம். அத்துட‎ன் SR Engine ஐ உபயோகப்படுத்த ஒவ்வொரு முறையும் ‏இதேபோல் செட்டப் செய்ய வேண்டியதில்லை. அடுத்த முறை SR Engine ல் பணியாற்ற, வேர்ட் விண்டோவில் Tools மெனுவில் Speech க்ளிக் செய்ய லெங்குவேஜ் பார் மட்டுமே வரும்.

-அனூப்-

About Imthiyas Anoof

Check Also

ஃபேஸ்புக் அறிவிப்புகள் மின்னஞ்சலிற்கு வருவதைத் தடுப்பது எப்படி?

Avoid Facebook notifications in Email ஃபேஸ்புக் சார்ந்த அனைத்து அறிவிப்புகளும் உங்கள் மின்னஞ்சலிற்கும் வந்து தொல்லை தருகிறதா?. அதனை …

Leave a Reply