Home / General / Synchronization என்றால் என்ன?

Synchronization என்றால் என்ன?

 

Synchronization Copy

இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சாதனங்களிலுள்ள ஒரே தரவுகள் சமப்படுத்தப் படுவதைக்  சிங்க்ரனைசேஸன் (Synchronization) எனப்படுகிறது. இதனை சுருக்கமாக சிங்க் – Sync எனப்படுகிறது. இரண்டு கணினிகளை Sync செய்வதன் மூலம் குறித்த ஒரு  நேரத்தில் இரண்டு கணினிகளிலுமுள்ள ஒரே தரவுகளை ஒன்றை மற்றையதுடன் சமப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது ஒரே தரவு மற்றைய கணினியில் பிரதி செய்யப் படுகிறது.

உதாரணமாக நேற்று உங்கள் கணினியிலுள்ள சில பைல்களை வேறொரு கணினியில் பிரதி செய்தீர்கள். இன்று உங்கள் கணினியிலுள்ள அதே பைல்களுள் சிலவற்றை அழித்து விடுவதோடு புதிதாக சில பைல்களையும் சேர்த்து விடுகிறீர்கள். இப்போது மறுபடியும் அதே பைல்களை மற்றைய கணினியுடன் Sync செய்யும் போது இன்று அழித்த அதே பைல்களை மற்றைய கணினியிலும் அழிக்கப்படுவதோடு புதிய பைல்களும் சேர்க்கப்பட்டுவிடும். விண்டோஸ்  இயங்கு தளத்திலும் சிங்க் வசதியுள்ளது.

இப்போது சிங்க்; வசதி ஐபோன், அண்ட்ரொயிட் போன்ற கையடக்கக் கருவிகளிலும் கிடைக்கின்றன. இதன் மூலம் கையடக்கச்; சாதனங்களிலுள்ள பாடல்கள், படங்கள், வீடியோ, மற்றும் மின்னஞ்சல் போன்றவற்றை உங்கள் கணினியிலுள்ள அதே பைல்களுடன் சமப்படுத்த முடிகிறது.

About admin

Check Also

ebook

tamiltech.lk eMag மின்னிதழ்

Download free e-book Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page கொப்பி பண்ணாதீங்கய்யா, சுயமா எழுதுங்க!