Home / Tag Archives: Facebook introduces Dark mode

Tag Archives: Facebook introduces Dark mode

Facebook introduces Dark mode

facebook dark mode

Facebook introduces Dark mode இன்று நாம் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலான டெஸ்க்டாப் பற்றும் மொபைல் செயலிகள் டார்க் மோட் (dark mode) எனும் இருண்ட பயன் முறையை ஆதரிக்கின்றன. iOS 13 மற்றும் Android 10 இன் அறிமுகத்தின் பின்னர் மொபைல் செயலிகளில் பரந்த அளவிலான இருண்ட பயன் முறை பயன் பாட்டிற்கு வந்தன. அதன் பிறகு, பல நிறுவனங்கள் தமது செயலிகளிற்கான இருண்ட பயன் முறையை  உருவாக்கத் தொடங்கின. …

Read More »