Home / Tips / Useful Excel Tips

Useful Excel Tips

எக்ஸல் டிப்ஸ்

  • தற்போது தெரிவு செய்துள்ள செல்லில் மாற்றங்கள் (edit)  செய்ய  F2  விசையை அழுத்துங்கள்
  • ஒரு செல்லினுள் இன்னுமொரு வரியை (Line Break)   உருவாக்க  Alt+Enter  விசைகளை அழுத்துங்கள்
  • ஒரு செல்லினுள் நீங்கள் டைப் செய்து கொண்டிருப்பதை இல்லாமல் செய்ய  ESC  விசையை அழுத்துங்கள்.  
  • இன்றைய திகதியை ஒரு செல்லில் உள்ளீடு செய்ய Ctrl+;   விசைகளை அழுத்துங்கள்
  • தற்போதைய நேரத்தை ஒரு செல்லில் உள்ளீடு செய்ய  Ctrl+Shift+;  விசைகளை அழுத்துங்கள்
  • பின்னமொன்றை (fraction) உள்ளீடு செய்யும்போது அது தானாக திகதி வடிவத்திற்கு மாறிவிடலாம். அதைத் தவிர்க்க பூச்சியமொன்றை ஆரம்பத்தில் சேர்க்க வேண்டும் உதாரணம் (0 3/4)

    -அனூப்-

About Imthiyas Anoof

Check Also

facebook media google

Transfer your Facebook photos and video to Google Photos

Transfer your Facebook photoss – பேஸ்புக்கில் நீங்கள் பதிவேற்றும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை, கூகுள் புகைப்படங்கள் சேவைக்கு மாற்ற …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *