Home / Tips / Useful Excel Tips

Useful Excel Tips

எக்ஸல் டிப்ஸ்

  • தற்போது தெரிவு செய்துள்ள செல்லில் மாற்றங்கள் (edit)  செய்ய  F2  விசையை அழுத்துங்கள்
  • ஒரு செல்லினுள் இன்னுமொரு வரியை (Line Break)   உருவாக்க  Alt+Enter  விசைகளை அழுத்துங்கள்
  • ஒரு செல்லினுள் நீங்கள் டைப் செய்து கொண்டிருப்பதை இல்லாமல் செய்ய  ESC  விசையை அழுத்துங்கள்.  
  • இன்றைய திகதியை ஒரு செல்லில் உள்ளீடு செய்ய Ctrl+;   விசைகளை அழுத்துங்கள்
  • தற்போதைய நேரத்தை ஒரு செல்லில் உள்ளீடு செய்ய  Ctrl+Shift+;  விசைகளை அழுத்துங்கள்
  • பின்னமொன்றை (fraction) உள்ளீடு செய்யும்போது அது தானாக திகதி வடிவத்திற்கு மாறிவிடலாம். அதைத் தவிர்க்க பூச்சியமொன்றை ஆரம்பத்தில் சேர்க்க வேண்டும் உதாரணம் (0 3/4)

    -அனூப்-

About Imthiyas Anoof

Check Also

word tip

மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் உரையை நகலெடுக்கவும் நகர்த்தவும் எளிய வழி

வேர்டில் உரை அல்லது படங்களை நகலெடுக்கவும் நகர்த்தவும்   Ctrl + C>   Ctrl + X    மற்றும் Ctrl + …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page

கொப்பி பண்ணாதீங்கய்யா, சுயமா எழுதுங்க!