Home / Tips / Useful Excel Tips

Useful Excel Tips

எக்ஸல் டிப்ஸ்
·        தற்போது தெரிவு செய்துள்ள செல்லில் மாற்றங்கள் (edit)  செய்ய  F2  விசையை அழுத்துங்கள்
·        ஒரு செல்லினுள் இன்னுமொரு வரியை (Line Break)   உருவாக்க   Alt+Enter  விசைகளை அழுத்துங்கள்
·        ஒரு செல்லினுள் நீங்கள் டைப் செய்து கொண்டிருப்பதை இல்லாமல் செய்ய  ESC  விசையை அழுத்துங்கள்.  
·         இன்றைய திகதியை ஒரு செல்லில் உள்ளீடு செய்ய Ctrl+;   விசைகளை அழுத்துங்கள்
·        தற்போதைய நேரத்தை ஒரு செல்லில் உள்ளீடு செய்ய  Ctrl+Shift+;  விசைகளை அழுத்துங்கள்

  • பின்னமொன்றை உள்ளீடு செய்யும்போது அது தானாக திகதி வடிவத்திற்கு மாறி விடலாம். அதைத் தவிர்க்க பூச்சியமொன்றை ஆரம்பத்தில் சேர்க்க வேண்டும் உதாரணம் (0 3/4) – -அனூப்-
SEE MORE  மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் உரையை நகலெடுக்கவும் நகர்த்தவும் எளிய வழி

About Imthiyas Anoof

Check Also

download microsoft paint it

Download Microsoft-Paint It!

மைக்ரோஸொப்ட் பெயிண்ட்  இட்! Microsoft- Paint it!.Zip  (6.3MB)  … Soon  SEE MORE  உங்கள் பேஸ்புக் Time …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page கொப்பி பன்ணாதீங்க  அய்யா. சுயமா எழுதுங்க